biyocal
  Çevre Sorunları
 
ÇEVRE SORUNLARI
 

Hızla artan dünya nüfusu, plansız sanayileşme ve sağlıksız kentleşme, nükleer denemeler, bölgesel savaşlar, verimi artırmak amacıyla kullanılan tarım ilaçları, yapay gübreler ve artan deterjan gibi kimyasal maddelerin kullanımı giderek çevre kirliliğine neden olarak çevre sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak kirlenen hava, su ve toprak canlıların yaşamını olumsuz yönde etkileyecek boyutlara ulaşmıştır.

Genel olarak çevre sorunları, insanların yaşadıkları hayat ortamının doğal yapısını tahrip etmektedir. Bu tahribat yaşamın yoğun olduğu alanlarda daha hızlı, yaşam ve yerleşimin olduğu bölgelerde daha yavaş olmaktadır. Bozulan bu doğal hayat çevre üzerinde yaşayan tüm canlıların yaşamlarını olumsuz yönde etkilemektedir. İnsanlar kendilerine daha rahat ve ferah yaşam koşulları sağlamak için doğal olarak çevreye zarar vermektedirler.

Nüfusun az olduğu dönemlerde, insanlar tarafından kirletilen çevre, doğa tarafından zararsız hale getirilmiştir. Bugün de aynı özellikte olan doğa, aşırı kirlenme karşısında çaresiz kalmıştır. 


Doğadaki bu aşırı kirlenmeyle birlikte, çevre bilimci ve ekolojik denge kavramı da ön plana çıkmıştır. Latince kökenli olan “Ekoloji” sözcüğü ilk kez alman Ernest Haeckei tarafından kullanılmıştır. (canlılarla çevre arasındaki ilişkiler anlamında)

Teknik alanda hızlı değişme ve gelişme anlamına gelen “Sanayi Devrimi” nüfusun artmasına neden olmuş, artan nüfusun kentlerde toplanması ise problemlerin çözümünü zorlaştırmıştır. Sanayi devriminin doğa üzerindeki baskısı, doğayı yıkıcı yaralayıcı olmuştur. Bu dönemde hiçbir engel tanımadan, gelecekteki zararlı sonuçların düşünülmeden doğadan koparılabilinen her şeyi almak, tüketmek felsefesi ülkelere hakim olmuş; su, toprak ve hava kirlenmesi başta petrol olmak üzere enerji kaynaklarının tüketilmesiyle ortaya çıkmıştır.

Güncel çevre sorunlarının bazıları:

a-) Hava Kirliliği
b-) Su Kirliliği
c-) Toprak Kirliliği
d-) Ses Kirliliği
e-) Işık Kirliliği
f-) Besin Kirliliği
g-) Radyasyon Kirliliği
h-) Erozyon
ı-) Yaban Hayatının Tahribi ve Doğal Yaşam Alanları Üzerindeki Tehditler
i-) Orman Yangınları
j-) Ekolojik Ayak İzi

 

 

 
  Bugün 8 ziyaretçi (25 klik) buradaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Bu çalışma, Burak Barış Keleş ve Ozan Özkiper'in özverili çalışmalarının ürünüdür.