biyocal
  Hayvanlar (ilkel kordalılar)
 
İLKEL KORDALILAR

Kordalılar adı verilen sınıflandırma basamağı ilkel kordalılar ve omurgalıları kapsar. Kordalıların tamamı omurgaya sahip değildir.

Bir hayvanın kordalı olarak adlandırılabilmesi için gelişiminin en azından belli bir döneminde aşağıdaki dört özelliğe sahip olması gerekir:
  • Notokort (sırt ipi) adı verilen esnek, destekleyici yapının bulunması
  • Notokortun hemen üzerinde sırt sırt bölgesinde yer alan tipik boru şeklinde bir sinir kordonunun bulunması
  • Yutak yarıklarına (ya da keselerine) sahip olması.
(Bu yarıklar genellikle solungaç yarıkları olarak adlandırılır ve gelişim sırasında daha sonra kaybolabilir veya farklılaşabilir.)
  • Vücudun arka bölümünden dışa doğru uzanan kuyruk bulunması
İlkel kordalılar tunicatlar (tulumlular) ve başıkordalılar olmak üzere iki grupta incelenirler. Bu canlılar omurga bulundurmazlar. 


Tulumluların ergin bireyleri denizlerde sabit olarak yaşarlar. Gelişmelerinde metamorfoz görülür. Metamorfoz sırasında notokortu ve sinir şeridinin büyük bölümünü kaybederler.

Başıkordalılar (kafatassızlar) denizlerde yaşayan, yüzebilen, küçük deniz hayvanlarıdır. Sinir kordonu ve nokort gelişmiş olup tüm hayat boyu korunur. En iyi bilinen örnek Amphioxus'tür. Amfiyoksüs, deniz kıyılarında kumların dip kısımlarında tutunmuş olarak yaşar. Solungaç yarıklarından geçen sudaki besinlerle beslenir. Gaz alışverişi vücut yüzeyi ile gerçekleştirilir.
 
  Bugün 9 ziyaretçi (55 klik) buradaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Bu çalışma, Burak Barış Keleş ve Ozan Özkiper'in özverili çalışmalarının ürünüdür.