biyocal
  Canlılardaki Organik Bileşikler
 

Organik Bileşikler


Canlı hücrelerin moleküler yapısında inorganik bileşiklerin dışında organik bileşiklerin olduğunu da söylemiştik. Bu sayfamızda genel olarak organik bileşiklerden bahsedeceğiz. Detaylı şekilde diğer sayfalarımızda bulacaksınız.

Organik bileşikler; karbonhidratları, lipitleri, proteinleri, enzimleri, nükleik asitleri, vitaminleri ve ATP'yi içerir.
Genel olarak karbon(C), hidrojen(H) ve oksijenden(O) oluşurlar. Ancak yapılarına farklı maddelerde girebilir.
Enerji sağlayıp yapıya katılanları vardır, genetik bilgiyi taşıyanları vardır ve düzenleyici görev yapanları vardır. Şimdi bunları gruplandırarak bakalım:

Enerji verenler : 

1-)Kullanım sırasına göre:
Karbonhidratlar - Lipitler - Proteinler

2-)Enerji verme sırasına göre:
Lipitler - Proteinler - Karbonhidratlar

3-)Yapıya katılma sırasına göre:
Proteinler - Lipitler - Karbonhidratlar


Uzun süre açlık durumunda şu sıra ile   
kullanılırlar;
Karbonhidratlar>Lipitler>Eşeysel organ proteini>Kas proteini>Sinirsel hücre proteini


Düzenleyiciler:
Proteinler, enzimler ve vitaminler düzenleyici görev yaparlar.


Kalıtım Bilgisi Taşıyanlar:
Proteinler, enzimler, nükleik asitler kalıtım bilgisi taşıyan gruptur.


Organik bileşikler canlıların karşılama durumuna göre ikiye ayrılırlar:
Ototrof Canlılar
Heterotrof Canlılar


Organik bileşikler yapısına göre ikiye ayrılırlar:
Monomer (Basit) Organik Bileşikler
Polimer (Kompleks) Organik Bileşikler olarak inceleyelim.


1-) Monomer (Basit) Organik Bileşikler

Polimerlerin yapıtaşıdırlar.
Hücre zarından geçebilirler.
Yapıya katılmak veya depo edilmek üzere polimerlere dönüşürler.
Aynı zamanda birbirlerine dönüşebilirler.  
Suda çözünebilirler ve hücresel solunumda enerji verirler
.

Organik bileşiklerin monomerleri farklıdır.
Karbonhidratların monomer türleri (Monosakkaritler): Glikoz, fruktoz ve galaktozdur.
Lipitlerin monomer türleri: Yağ asidi ve gliseroldür.
Proteinlerin monomer türü: Aminoasitler 
Nükleik asitlerin monomer türü: Nükleotitler 


2-) Polimer (Kompleks) Organik Bileşikler

Monomerlerin kimyasal bağlar yaparak bir araya gelmesiyle oluşan organik bileşiklerdir. Monomerler bir araya gelirken enerji gerekir ve su açığa çıkar. Bu tür olaylara dehidrasyon denir.

                  dehidrasyon
(Monomer) n -------------> Polimer + ( n-1 ) H2O
                     enzim

Tersi olay ise hidroliz adını alır. 

Polimerler ise hücre zarından geçemezler.
Bunlar da su harcayarak (hidroliz) monomerlere dönüşebilirler.
Polimerler hücre içinde sentezlenirler.

 
  Bugün 9 ziyaretçi (53 klik) buradaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Bu çalışma, Burak Barış Keleş ve Ozan Özkiper'in özverili çalışmalarının ürünüdür.